تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل
بستن تبلیغات [X]
معرفی اشکال طعام دام
معرفی
اشکال طعام دام الف
– علوفه ‏ها هرگونه غذا گیاهى و پرحجم که بها غذایى داشته باشد و خوش ‏خوراک نیز باشد، علوفه اسم دارد .
یونجه یابیده: این علوفه قیمت غذایى زیادى دارد . یونجه به عنوان یک غذاى عالى در تغذیه دام به خصوص براى گاو شیرى استعمال مى‏شود . پروتئین و کلسیم بالاى این علوفه علامت مرغوب‏بودن آن است . بازه زمانی برداشت یونجه وقتى میباشد که یک سوم بوته ‏ها به گل بنشینند . در جیره غذایى گاو شیرى، در میان دو تا چهار کیلوگرم یونجه در روز کافى و مطلوب است .
علف باغ: این علف در تغذیه گاو شیرى و پروارى به کار گیری مى‏شود . به استدلال داشتن رشته‏هاى بلند، نشخوار دام‏ها را بسیار مى‏کند . به علاوه در گاوهاى شیرى سبب بیشترشدن چربى شیر مى‏شود . براى جلوگیرى از خارج‏شدن پرسرعت خوراک‏هاى آردى از تن دام‏هاى پروارى از این علوفه به کارگیری مى‏کنند .
کاه به علت کم آب و پُرحجم‏بودن، ارزش غذایى زیادى براى دام‏ها ندارد . از نظر بها غذایى، کاه جو از کاه گندم خوب تر هست . همچنین کاه گندم از کاه برنج بهتر می‌باشد . براى دام‏هاى سنگین خوب تر میباشد که کاه به رخ رشته‏هاى بلند باشد . مصرف کاه باید کم و به اندازه لازم باشد . هر چه مقدار این علوفه در جیره غذایى دام‏ها بیشتر باشد، جلوى هضم و مصرف اکثر خوراک را مى‏گیرد . بهت راست کاه را مدام آن‌گاه از خوراک‏هاى دیگر به دام‏ها داد .
در صورتیکه کاه و علوفه‏هاى مثل آن به صورت غنى شده به دام‏ها داده شوند . قیمت غذایى بخش اعظم مى‏دارند . براى گاوهاى خشک مى‏توان مقدار بیشترى از این علوفه در جیره غذایى قرار داد .
سیلوها: براى به کارگیری بیشتر و خوبتر از علوفه‏هاى کم آب و هضم خوبتر این علوفه‏ها، آن‌ها را سیلو مى‏کنند .
ب
– خوراک‏هاى فشرده شده یا کنسانتره دامى علوفه
‏هاى آردى و خوراک‏هایى که از رشته‏هاى کمى تشکیل شده‏اند رإ؛ خوراک‏هاى کنسانتره‏اى مى‏گویند . وقتى میزان مشخصى از ماده‏هایى مانند جو، سبوس، تفاله چغندر قند، کنجاله تخم پنبه را با تکمیل‏کننده‏هاى معدنى و ویتامینى ترکیب کنند، خوراک کنسانتره تهیه و تنظیم مى‏شود .
براى برطرف‏کردن نیاز غذایى دام‏هایى که ساخت بالایى دارند، علاوه بر علوفه می بایست اندازه مشخصى از کنسانتره دامى نیز به کارگیری کرد . به گاوهاى بومى و دورگ روستایى که عمده از هشت کیلوگرم شیر ساخت مى‏کنند، می بایست مقدار مشخصى کنسانتره دامى بخشید .
به دامداران عزیز سفارش مى‏شود در شرای خوراک را از کارخانه خریدارى مى‏کنند، در هنگام تهیه و تنظیم و مخلوط کردن کنسانتره در کارخانه حضور داشته باشند . به این ترتیب، مى‏توانند کنترل نمایند که از هر ماده‏اى به میزان معین و اضطراری در کنسانتره مخلوط شده است و جلوى هرگونه تقلب گرفته شود .
براى تنظیم کنسانتره به وسیله خود دامدار، مى‏توانید از امر زیر به کار گیری نمائید . این فرمان براى گاو شیرى که در میان آبادی تا پانزده کیلوگرم شیر ساخت مى‏کند، مناسب است .
اندازه جو سى و پنج تا چهل درصد، سبوس گندم سى تا سى و پنج درصد، تفاله چغندر قند هشت تا ده درصد، کنجاله تخم پنهب پنج تا هفت درصد، نمک نیم درصد و سبوس برنج شش تا هشت درصد می بایست باشد . به این ماده‏ها مقدارى کربنات کلسیم یا این که دى‏کلسیم فسفات نیز اضافه مى‏کنند .
نکته‏هاى
اساسی در تغذیه مخلوط علوفه و کنسانتره براى گاوهاى شیرى روستایى که ایجاد شیر آن ها به هفت تا هشت کیلوگرم مى‏رسد، اضطراری نمیباشد که از کنسانتره به کار گیری کنید . با علوفه‏ هاى مرغوب مى‏توان نیاز غذایى این دام‏ها را برطرف کرد . ولى براى گاوهایى که در روز عمده از هشت کیلوگرم شیر ایجاد مى‏کنند، بایستی از کنسانتره استفاده کرد .
براى این گاوها در برابر هر یک کیلوگرم شیر تولیدى، نیم کیلوگرم کنسانتره دامى لازم میباشد . براى مثال اگر گاوى چهارده کیلوگرم شیر ساخت مى‏کند، می بایست روزانه هفت کیلوگرم کنسانتره به اضافه مقدار لازم علوفه تازه و مرغوب بخورد .
تغییر‌و تحول جیره غذایى دام می بایست با احتیاط کم‏کم انجام شود . تا باعث کم‏شدن ساخت نشود . در صورتیکه در غذاى دام از ضایعات به کار گیری مى‏شود می بایست با اعتنا به نوع ماده افزودنى از مقدار کنسانتره ناچیز کرد .
علوفه‏هاى سبز، رطوبت زیادى دارند . به همین عامل دو تا سه برابر علوفه‏هاى کم آب می بایست مصرف شوند . درصورتی که بتوان علوفه و کنسانتره را به طور بدون نقص ترکیب کرد، خیلى مطلوب میباشد . درصورتی که این فعالیت انجام نشد، سعى فرمایید مسافت زمانى در بین تغذیه با علوفه و کنسانتره خیلى اندک باشد .
براى بیشترشدن مقدار تولیدشیره مى‏توان تا حدودى از کنسانتره دامى استفاده کرد . مصرف بسیار کنسانتره سبب ساز کم‏شدن چربى شیر مى‏شود . در این شرایط باید از علوفه‏هاى مرغوب با رشته‏هاى بلند و کنجاله تخم پنبه استعمال کرد .
امر
تهیه و تنظیم کسانتره براى گوساله‏هاى پروارى میزان چهل تا چهل و پنج درصد جو، سى تا سى و پنج درصد سبوس، قریه تا دوازده درصد تفاله چغندر، سه تا پنج درصد کنجاله تخم پنبه، هشت تا ده درصد سبوس برنج را با مقدارى کربنات کلسیم مخلوط فرمایید . سپس در اختیار دام‏ها بگذارید .
فراهم‏کردن
طعام اضطراری براى دام‏هاى مختلف کلیه دامها براى تولید می بایست انرژى و پروتئین کافى مصرف کنند . میزان مصرف ماده‏هاى غذایى دام‏ها با نیز فرق مى‏کند .
الف – گاوهاى شیرده: این گاوها به برهان تولید شیر، خوراک‏هایى اضطراری دارند که پروتئین زیادى داشته باشند . ادغام علوفه‏هایى مانند یونجه کم آب با کنسانتره دامى که انرژى کافى داشته باشند، مضاعف مناسب میباشد .
مقدار طعام براى این دام‏ها به گونه دام حک هبومى می‌باشد یا این که دورگ و مقدار شیر تولیدى بستگى دارد . میزان ماده غذایى خشک براى گاوى که دوازه کیلوگرم در روز شیر مى‏دهد و پانصد کیلوگرم وزن دارد، روستا کیلوگرم می باشد . دو کیلوگرم از این میزان باید کنسانتره باشد .
در ابتداى دوره شیروارى چون دام وزن زیادى را از دست داده و اشتهاى کمترى دارد، باید از علوفه‏هاى مرغوب و کنسانتره خوب به کارگیری کرد . به علاوه از دادن علوفه‏هایى مانند کاه و سبوس برنج بایستی خوددارى شود .
ب
– گاوهاى کم آب آبستن در پایان عصر شیروارى یعنى سه ماه پیشین از زایمان کم‏کم می بایست از اندازه کنسانتره دامى و علوفه‏هاى مرغوب کم کرد . به جاى آن مى‏توان، خوراک‏هاى کم‏ارزش‏تر را در غذاى دام قرار داد . یعنى مى‏توان به طور کامل از علوفه استفاده کرد و دیگر به دام‏ها کنسانتره نداد . استفاده دوچندان از غذاى آردى در گاوهاى خشک سبب ساز چاقى آنها مى‏شود . در نتیجه، سخت‏زایى و بیشترشدن هزینه‏ها را به دنبال داراست .
دو هفته قبل از زایمان، کم کم میزان کنسانتره در غذاى دام را اضافه کنید . همینطور از علوفه ‏هاى مرغوب مثل یونجه می بایست در طعام دام به کار گیری کرد .
ج
– گوساله ‏هاى پروارى سه ماهه اولیه زمان پروار: در این دوره، استخوان‏ها و اندام گوساله‏ها پرورش مى‏کند . براین اساس گوساله‏ها به خوراک‏هایى نیاز دارند که پروتئین زیادى داشته باشند . براى این کار، علوفه‏هایى مثل یونجه و علف باغ مناسب میباشند . به علاوه در ادغام کنسانتره باید از کنجاله تخم پنبه استفاده کرد . همچنین استعمال از کربنات کلسیم یا این که پودر آهک و خوراک‏هاى کلسیم‏دار ضرورى است .
اضافه‏وزن روزمره در این دوره، با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام شود . بنابراین، پروار دام‏هاى برنا از حیث اقتصادى باصرفه‏تر می‌باشد .
سه ماهه دوم پروار: در این عصر گوساله ‏ها رشد ابتدایى خود را انجام داده‏اند . در نتیجه، استخوان‏ها و اندام‏ها رویش کمترى دارا‌هستند . بنابراین، براى پروار و چاق‏شدن گوساله‏ها می بایست از خوراک‏هاى پرانرژى و علوفه‏هایى که تا حدودى مرغوب هستند، به کارگیری کرد .
آرد جو، تفاله چغندر قند، ملاس، علف گلشن و مقدارى یونجه و کاه براى این عصر مناسب می‌باشند . در این دوره براى اضافه‏شدن وزن گوساله‏ها باید هزینه بیشترى کرد . همینطور هفتاددرصد غذاى دام بایستی از کنسانتره دامى که مواد پرانرژى دارد، تشکیل شود .


:: برچسب ها : ماشین آلات تولید خوراک دام ,
ن : علی پور
ت : يکشنبه 19 اسفند 1397
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)