تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل
بستن تبلیغات [X]
ماکیان البرز - صفحه 2
1-
ساختمان وتاسیسات : عمل
منزل های طعام دام باید به جور ای طراحی شوند: 1-
از ورود آلودگی وهمچنین ناقلین این دست اندرکاران به درون گروه دوری نمایند 2- فرآیند عملیات ایجاد ، محافظت وپاکسازی را تسهیل نموده والودگی خوراک رابه حداقل برسانند .
3-
مخازن ، لوله ها ، وتچجهیزات از مواد مناسب که امکان آلودگی کمتر وپاکسازی بخش اعظم دارا هستند تهیه و تنظیم شود 4-
آب مورد مصرف دارنده استاندارد های بهداشتی وکیفیت برای ایجاد طعام دام باشد 5- فاضلاب ومواد زاید به نحو بهداشتی دفع گردند .
2
– ایجاد ، فرآوری ، حفظ ، حمل و نقل و توزیع طعام دام و مواد اولیه الف : کلیه دست اندرکاران کارخنجات طعام دام در قبال اصول GMP مسئولیت دارا هستند .
ب : در کلیه پروسه تولید خطرها بهداشت GMP شامل مورد ها ذیل بوده که موادسازنده مدیر ایجاد مسئول در اختیار گرفتن آن می باشند .
1
– ورود آلودگی در چرخه تولید از خارج 2
– افزایش میزان آلودگی از حد مجاز بدلیل حالت مراقبت یا فرآفری نامطلوب 3
– کارایی حفظ و کالیبراسیون امکانات : الف – همه ابزارهای کمیت سنج ( ترازوها ، دماسنجها و . . . ) باید دارنده برنامه کالیبراسیون باشند .
ب – همه دستگاه ها باید دارای دستورالعمل شیوه فعالیت با دستگاه باشند .
4
– روشهای بازرسی و در اختیار گرفتن : الف - شامل همه رینگ های زنجیره ساخت می باشد .
ب – دارای زمانبندی منظم و سیستم بایگانی مستندات می باشد .
ج – سیستمهای بازرسی می بایست براساس تحلیل خطرها عینی و متناسب با حالت طراحی و اجرا گردند .
واضح می‌باشد که این سیستم ها بایستی با استانداردهای فی مابین المللی راجع به بازرسی و کنترل همخوانی داشته باشد .
5
– نمونه برداری ، آزمایش و کنترل در تمام مراحل تولید الف - هر کارخانه طعام دام بایستی دارنده واحد در دست گرفتن کیفیت ( Quallity Control ) باشد .
ب – نمونه برداری ها براساس اصول استاندارد مثال برداری و رعایت میزان ها و مقادیر بوسیله واحد در دست گرفتن کیفیت صورت پذیرد .
ج – در اختیار گرفتن های حین تولید و بازرسی پروسه فرآوری به عهده واحد در اختیار گرفتن کیفیت می‌باشد .
د – آزمایشگاه داخلی یا تست اکرودیته برای همکاری باید دارنده حالت استاندارد باشد .
ه – هر آزمایشگاه آنالیز و میکروبی مواد غذایی می بایست دارای واحد تضمین کیفیت باشد .
6
– نماد گذاری یا لیبل آرم یا Lable باید هم خوانی بر همگی ملزومات قانونی و اطلاعات مربوط به خوراک دام و طیور باشد .
7
– ردیابی و ثبت سابقه غذا دام و مواد اولیه قابلیت و امکان ردیابی طعام دام، مواد اولیه و افزودنی‌ها باید از طریق تصویب مناسب داده ها برای فراخوانی و توده آوری به موقع و موءثر محصولاتی که اثرات غیرمناسب (قطعی و یا محتمل) بر سالمی مصرف‌کنندگان دارند، میسر شود .
8
– فراگیری کارکنان : همه کارکنانی که با تولید، انبارداری و جابجائی غذا دام در ارتباط می‌باشند باید به حد کافی آموزش‌دیده و در مورد نقش و مسئولیت خود درحفظ ایمنی غذایی آگاه باشند .
خطرات
بهداشتی دارای ارتباط با غذا دام خوراک دام و مواداولیه آن باید دارای استانداردهای ایمنی باشند .
اندازه مواد نا مناسب در غذا دام باید حداقل باشد تا میزان تجمعی آن در غذای آدم کمتر ازمیزان مخاطره انگیز (برای تندرست انسان) باشد .
یادآوری1- قوانین کدکس در زمینه حداکثر مجاز مانده ها (MRL) و حداکثر مجاز مانده مواد خارجی در خوراک دام بایستی رعایت شود . .
یادآوری2- حداکثر میزان مانده های گزینش گردیده برای غذای بشر (مانند مقررات کدکس)، در انتخاب دست کم استانداردهای ایمنی طعام دام می تواند زمینه به کارگیری قرار گیرد .
اقدامات
بهداشتی و در اختیار گرفتن آفات غذا دام و مواد اولیه، ماشین‌آلات فرآوری، امکانات مراقبت و محیط فضا آن ها باید از تمیزکاری لازم برخوردار بوده و برنامه های موثر در در اختیار گرفتن آفات باید در مسئله آنان اجرا شود .
وسایل و تجهیزاتی که در تولید، فرآوری، حمل و نقل، انبارداری، انتقال، جابجایی و توزین خوراک دام به کارگیری می گردند بایستی به رخ کاملاً تمیز محافظت شوند .
یادآوری- برنامه های پاکیزه سازی باید موثر باشند و به نحوی اجرا گردند که باقیمانده پاک‌کننده‌ها و گندزداها را به دست‌کم برسانند .
نقش
اداره دامپزشکی : مهمترین عوامل ایجاد بیماری ها ، باکتری ها خصوصا سالمونلا ومهمترین منشا انتقال آلودگی به بشر مال های دامی است،سازمان دامپزشکی مرزوبوم مسوولیت تندرست طعام دام و طیور را بر عهده داشته و در آنالیز بیماری های دامی شناسایی مناطق و منابع کثیف راه و روش سرایت و شیوه انتشاربیماری ها خود را مسول و مکلف به رعایت ضابطه می داند آنالیز بهداشتی چراگاه ها ، مراتع و محاسبه بر کارخانه های خوراک دام ، ورود و صادر شدن هر گونه مواد غذایی متراکم و کامل کننده های غذایی دام از دیگر وظیفه های اداره دامپزشکی سرزمین میباشد .
از
دیگر برنامه های آینده سازمان دامپزشکی به مراد ارتقای سطح کیفی و بهداشتی غذا دام ، طیور و آبزیان مواردی به شرح تحت می باشد 1-استمرار
عمل کمیته علمی وفنی کارخانجات تهیه و تنظیم طعام دام ، کنسانتره و مراکز تبدیل ضایعات کشتارگاهی
2- منفعت گیری از مشورت مراجع دربین المللی ذی صلاح در قالب همیاری مشترک پروژه ای 3- اعمال اصول GMP در کارخانجات تنظیم خوراک و مراکز مراقبت مواد نخستین ذی‌ربط .

4- اجرای سامانه HACCP درکلیه روند تولید طعام دام وطیور
5- توسعه وتوسعه تمدن بسته بندی و برچسب گذاری خوارک فراهم دامی
6- بسط چک های بهداشتی در همگی فرآیند تهیه خوارک از مبدا ساخت یا واردات تا تهیه کالا نهایی و مصرف آن
7- تغییر‌و تحول شرایط و با صرفه سازی ساختار حمل و نقل خوراک دام و ارتقای سطح بهداشت آن
8- رویه اندازی واحدهای شتسشو و ضد عفونی کامیون های حمل و نقل مواد و طعام دامی قبل وبعد از بارگیری و تخلیه
9- اجرای دین نامه ها و امر العمل های بهداشت سازمان دامپزشکی در مورد موقعیت بهداشتی واصول فنی انبارها و مرکزها فرآوری خوراک دام در واحدهای پرورش دام در هنگام صادر شدن و یا تمدید پروانه بهداشت این مراکز 10-آموزش
ناظرین بهداشت مدیران و شاغلین مرکز ها پرورشی دام طیور و آبزیان و کارخانجات ایجاد خوارک دام 11- جایگزینی خط مش به کار گیری از غذا دام فراهم به جای تولید طعام در واحدهای پرورشی دام طیور و آبزیان .


:: برچسب ها : ماشین آلات تولید خوراک دام ,
ن : علی پور
ت : شنبه 18 اسفند 1397

بهداشت

دستگاه شیردوش در منزلت شیردوشی گاوداری گاوها برای شیر دوشی باید به محل دیگری غیر از اصطبل مراقبت دام برده شوند این امر علاوه بررعایت بهداشت شیر دوشی اولین برنامه تحریک گاو برای ترشح هورمون اکسی توسین ( Oxytocine) است که سبب ساز آزاد شدن شیر و ریلکس شدن پستان وعضلات حلقوی اسفنکتر و دوشیدن کامل شیر در شیر دوشی می شود . رعایت بهداشت در سالن شیردوشی مهم ترین سطح تولید شیر بهداشتی با بار میکروبی قلیل می باشد از این نظر بایستی اعتنا داشت که شیر تولیدی از دام سلامت مدام فاقد آلودگی می باشد ودر صورتیکه مجرای پستان دام را قبلا”‌خوب ضدعفونی کرده باشیم در اینجا آلودگی شیربستگی به رعایت بهداشت و راهبرد های بهداشتی دارد . دیوارها و کف شیر دوشی می بایست قابل شستشو و ضد عفونی باشد معمولا”‌سیمانی یا این که کاشی کاری می گردد سالن شیردوشی باید دارنده روشنایی وتهویه کافی و درب و پنجره های توری دار دارای سیستم آب سرد وگرم کافی برای شستشو باشد . آب قضیه به کارگیری اهمیت متعددی در بهداشت شیردارد واز حیث فیزیکی بایستی پاک و عاری از آلودگیهای میکروبی باشد چرا که بامید شستشو خود برهان تکثیر آلودگی در شیر وسیستم شیردوشی می‌شود . براین اساس آزمایش آب پیشین از به کارگیری اضطراری میباشد ودرصورت لزوم آنرا با کلرویاسیستم تصفیه بایستی بهداشتی کرد .اگر از سیستم شیردوشی به کارگیری میگردد لوله های انتقال شیر باید ازنوع استیل و مخازن هم از دسته استیل باشد سیتم فاضلاب وهدایت آب پس از شستشو دارنده شیب مطلوب باشد .

ضوابط

بهداشتی شیردوشی انگیزه تعیین قوانین و روشهای درست دوشش شیر از نقطه لحاظ بهداشتی می باشد .

الف-

روند مقدماتی دوشش: 1- مهیا کردن دام 2- شستشو و تمیز کردن پستان دام با آب ولرم حدود 40 رتبه سانتیگراد یار ماده ضدعفونی کننده به نحوی که ضمن پاک کردن مواد فرنگی و چربیهای دور و اطراف پستان دام . صدمه ای به اعضاء‌پوست پستان وارد ننماید .

3- کم آب کردن پستان پس از شستشو و تمیز کردن با حوله یا دستمال کاغذی یک بار مصرف .

یاداوری : شستشوی و ضد عفونی پستان می بایست در دوران کوتاه انجام گیرد ،‌تمیز نگهداشتن محل حفظ دام شیری بهترین خط مش کاهش برهه زمانی شستشو می باشد .

4- خارج کردن قطرات اول شیر از پستان (‌رگ گیری)‌به داخل یک ظرف یا این که بر روی صفحه مشبک ویا برگه سیاه بمنظور کنترل آلودگی پستان ها ،‌ وجود ناهنجاریها در شیرخام از قبیل خون ، ‌رنگ عادی ولخته انجام می گیرد .

ماشین آلات تولید خوراک دام

یاد آوری : ‌رگ گیری موجب حصول اطمینان از بازکردن منافذ پستان وخروج شیر اول که ممکن میباشد دربردارنده مقدار زیادی باکتری باشد رخ می‌گیرد . بنابراین از ریختن آن برروی کف تالار شیردوشی می بایست اجتناب شود .

5- فرد شیردوش بایدسالم ودارای ناخن کوتاه وعاری از هرگونه ابتلاء به بیماریهای عفونی مزمن ومشترک در بین آدم ودام باشد .

6- فرد شیردوش در مدت شیردوشی می بایست ملبس به لباس عمل مطلوب شامل روپوش .کلاه .دستکش وچکمه باشد .

7- محل شیردوشی باید داری نورکافی و تهویه مناسب بوده و دوشش شیر درمحیطی پاک وعاری از هرگونه گردو غبار و عطر انجام گیرد .

8- شیردوشی می بایست در محیطی ساکت وآرام انجام گیرد .

یاداوری : از هرگونه تغذیه دام درحین شیردوشی به خواسته خودداری از ساخت گردو خاک جلوگیری گردد .

قوانین

بهداشتی وفنی تاسیسات شیردوشی:: برچسب ها : ماشین آلات تولید خوراک دام ,
ن : علی پور
ت : پنجشنبه 16 اسفند 1397
خوراک‏هاى
علوفه ‏اى و کنسانتره دام الف
- علوفه ‏ها هرگونه طعام گیاهى و پرحجم که قیمت غذایى داشته باشد و خوش‏خوراک هم باشد، علوفه اسم داراست .
یونجه : این علوفه ارزش غذایى زیادى داراست . یونجه به عنوان یک غذاى عالى در تغذیه دام به خصوص براى گاو شیرى استفاده مى‏شود . پروتئین و کلسیم بالاى این علوفه نماد مرغوب‏بودن آن می‌باشد . دوران برداشت یونجه وقتى است که یک سوم بوته‏ها به گل بنشینند . در جیره غذایى گاو شیرى، میان دو تا چهار کیلوگرم یونجه در روز کافى و مناسب هست .
علف باغ: این علف در تغذیه گاو شیرى و گاو پروارى به کارگیری مى‏شود . به ادله داشتن رشته‏ هاى بلند، نشخوار دام‏ها را زیاد مى‏کند . به علاوه در گاوهاى شیرى سبب بیشترشدن چربى شیر مى‏شود . براى جلوگیرى از خارج‏شدن پرسرعت خوراک‏هاى آردى از تن دام‏هاى پروارى از این علوفه استعمال مى‏کنند .
کاه به علت کم آب و پُرحجم ‏بودن، بها غذایى زیادى براى دام‏ها ندارد . از حیث ارزش غذایى، کاه جو از کاه گندم خوبتر است . همچنین کاه گندم از کاه برنج بهتر هست . براى دام‏هاى سنگین خوبتر می باشد که کاه به رخ رشته‏هاى بلند باشد . مصرف کاه باید کم و به اندازه واجب باشد . هر چه میزان این علوفه در جیره غذایى دام‏ها اکثر باشد، جلوى هضم و مصرف بخش اعظم خوراک را مى‏گیرد . بهت راست کاه را مدام بعد از خوراک‏هاى دیگر به دام‏ها داد .
در شرای کاه و علوفه‏هاى مثل آن به صورت غنى گردیده به دام‏ها داده شوند . ارزش غذایى بخش اعظم مى‏دارند . براى گاوهاى کم آب مى‏توان میزان بیشترى از این علوفه در جیره غذایى قرار اعطا کرد .
سیلوها: براى استعمال عمده و خوب تر از علوفه‏ هاى خشک و هضم بهتر این علوفه‏ها، آنان را سیلو مى‏کنند .
ب
- خوراک‏هاى فشرده شده یا کنسانتره دامى وقتى اندازه مشخصى از ماده‏هایى مثل جو، سبوس، تفاله چغندر قند، کنجاله تخم پنبه را با تکمیل‏کننده‏هاى معدنى و ویتامینى ادغام کنند، خوراک کنسانتره تنظیم مى‏شود .
براى برطرف‏کردن نیاز غذایى دام‏هایى که ایجاد بالایى دارند، علاوه بر علوفه باید میزان مشخصى از کنسانتره دامى نیز به کارگیری کرد . به گاوهاى بومى و دورگ روستایى که عمده از هشت کیلوگرم شیر ساخت مى‏کنند، باید مقدار مشخصى کنسانتره دامى داد .
به دامداران عزیز پیشنهاد مى‏شود اگر غذا را از کارخانه خریدارى مى‏کنند، در هنگام تهیه و ترکیب کردن کنسانتره در کارخانه حضور داشته باشند . به این ترتیب، مى‏توانند کنترل کنند که از هر ماده‏اى به میزان مشخص و معلوم و لازم در کنسانتره ترکیب شده است و جلوى هرگونه تقلب گرفته شود .
براى تهیه و تنظیم کنسانتره به وسیله خویش دامدار، مى‏توانید از دستور ذیل به کار گیری نمائید . این امر براى گاو شیرى که دربین روستا تا پانزده کیلوگرم شیر تولید مى‏کند، مطلوب میباشد .
اندازه جو سى و پنج تا چهل درصد، سبوس گندم سى تا سى و پنج درصد، تفاله چغندر قند هشت تا ده درصد، کنجاله تخم پنهب پنج تا هفت درصد، نمک نیم درصد و سبوس برنج شش تا هشت درصد باید باشد . به این ماده‏ها مقدارى کربنات کلسیم یا این که دى‏کلسیم فسفات نیز بیشتر مى‏کنند .
نکته‏هاى
حیاتی در تغذیه ادغام علوفه و کنسانتره براى گاوهاى شیرى روستایى که ساخت شیر آنها به هفت تا هشت کیلوگرم مى‏رسد، حتمی نمی‌باشد که از کنسانتره به کار گیری فرمائید . با علوفه‏هاى مرغوب مى‏توان نیاز غذایى این دام‏ها را برطرف کرد . ولى براى گاوهایى که در روز بخش اعظم از هشت کیلوگرم شیر تولید مى‏کنند، بایستی از کنسانتره به کارگیری کرد .
براى این گاوها در برابر هر یک کیلوگرم شیر تولیدى، نیم کیلوگرم کنسانتره دامى حتمی می باشد . براى مثال اگر گاوى چهارده کیلوگرم شیر ساخت مى‏کند، باید روزانه هفت کیلوگرم کنسانتره به طولانی تر میزان حتمی علوفه نو و مرغوب بخورد .
تغییر و تحول جیره غذایى دام می بایست با احتیاط کم‏کم انجام شود . تا باعث کم‏شدن ساخت نشود . در صورتی‌که در غذاى دام از ضایعات به کارگیری مى‏شود باید با دقت به نوع ماده افزودنى از اندازه کنسانتره کم کرد .
علوفه‏هاى سبز، رطوبت زیادى دارا هستند . به همین ادله دو تا سه برابر علوفه‏هاى خشک می بایست مصرف شوند . در‌صورتی‌که بتوان علوفه و کنسانتره را به طور بدون نقص مخلوط کرد، خیلى مطلوب است . درصورتی که این عمل انجام نشد، سعى فرمایید مسافت زمانى بین تغذیه با علوفه و کنسانتره خیلى اندک باشد .
براى بیشترشدن مقدار تولیدشیره مى‏توان تا حدودى از کنسانتره دامى به کار گیری کرد . مصرف دوچندان کنسانتره سبب کم‏شدن چربى شیر مى‏شود . در این وضعیت باید از علوفه‏هاى مرغوب با رشته‏هاى بلند و کنجاله تخم پنبه استعمال کرد .
فرمان
تنظیم کسانتره براى گوساله‏هاى پروارى اندازه چهل تا چهل و پنج درصد جو، سى تا سى و پنج درصد سبوس، قریه تا دوازده درصد تفاله چغندر، سه تا پنج درصد کنجاله تخم پنبه، هشت تا آبادی درصد سبوس برنج را با مقدارى کربنات کلسیم مخلوط فرمایید . بعد از آن در اختیار دام‏ها بگذارید .
فراهم‏کردن
خوراک اضطراری براى دام‏هاى مختلف همه دامها براى ایجاد می بایست انرژى و پروتئین کافى مصرف نمایند . اندازه مصرف ماده‏هاى غذایى دام‏ها با نیز فرق مى‏کند .
الف - گاوهاى شیرده: این گاوها به عامل تولید شیر، خوراک‏هایى حتمی دارا هستند که پروتئین زیادى داشته باشند . ترکیب علوفه‏هایى نظیر یونجه کم آب با کنسانتره دامى که انرژى کافى داشته باشند، بسیار مطلوب می باشد .


:: برچسب ها : ماشین آلات تولیدخوراک دام ,
ن : علی پور
ت : چهارشنبه 15 اسفند 1397

این روش به تولیدکنندگان گاو شیری، این امکان را می دهد تا گاوهای شیری برتر و پرتولید را با اسپرم دارای کروموزوم X به منظور تولید تلیسه ها، و گاوهای ماده با تولید پایین تر را با اسپرم دارای کروموزوم Y از نرهای گوشتی به منظور تولید گوساله های نر، تلقیح کند. پس با استفاده از این روش همیشه می توان، تلیسه جایگزین را از گاوهای شیری با تولید بالا و گوساله نر آمیخته تیپ گوشتی با ارزش بالا را از گاوهایی که تولید پایین دارند، بدست آورد. در صنعت گاو گوشتی، نیز، ماده ها با عملکرد بالا می توانند با اسپرم دارای کروموزوم X به منظور تولید تلیسه به عنوان جایگزین آمیزش داده شوند، که در نتیجه آن ، سرعت پیشرفت ژنتیکی درون گله نیز افزایش می یابد. کاربرد دیگر این روش می تواند در توسعه و افزایش لاین های مادری و آمیخته های تجارتی باشد. استفاده از اسپرم تعیین جنس شده ، افزایش گاوهای ماده گله با صفات مادری عالی را ( بازده تولیدمثلی بالا، تولید شیر خوب و رفتار مادری مناسب ) به منظور آمیزش با نرها برای تولید فراهم خواهد ساخت که اغلب گوساله هایی با صفت پرواری و لاشه خوب، تولید می کنند. با اجرای این تکنینک، امکان سازگار کردن گاوهای ماده با محیط و تولید گوساله‌ های یکنواخت‌تری که گوشت با کیفیت بالا تولید می کنند، نیز وجود خواهد داشت.

ماشین آلات تولید خوراک دام

در حال حاضر، در حالیکه، اسپرم تعیین جنس شده در مطالعات نامحدودی از تولید جنین در محیط آزمایشگاه استفاده می شود، هزینه بالا و بازده پایین آن در صورت کاهش قابلیت زنده ماندن اسپرم ها، نشان می دهد که اسپرم تعیین جنس شذه از طریق این تکنولوژی، هنوز برای استفاده وسیع در تلقیح مصنوعی، مناسب نمی باشد. این روش که بر اساس میزان DNA انجام می گیرد، به درجه بالایی از مهارتهای تکنیکی نیاز دارد و دربرگیرنده تعدادی از روش های مشخص و اصلاح شده می باشد.
شکل 1: تعیین جنسیت بر اساس اسپرم، یک هدف درازمدت صنایع شیر و گوشت دنیا بوده است. جداکردن و تقسیم اسپرم های گاو نر بر اساس میزان DNA ، به دو گروه تولیدکننده جنس نر و جنس ماده، در حال حاضر با 90 درصد دقت کار، انجام می شود.
با این وجود، علم جدید پروتئومیکس ، روش دیگری را برای توسعه روش علمی و اقتصادی تعیین جنس اسپرم، پیشنهاد کرده است. به این ترتیب که، با استفاده از پروتئینهای ویژه کروموزوم جنسی (Scsps ) ، که بر روی سطح اسپرم قرار دارند، به منظور پیشرفت روش جداسازی کروموزومهای جنسی X و Y در اسپرم ها، اجرای یک روش ایمنولوژیکال را فراهم می سازد که برای اسپرم ها کمتر مضر و مخرب خواهد بود. (شکل 3 )
در این روش، آنتی بادیها، اسپرم ها از یک جنس را به یکدیگر چسبانده و پیوند می دهند و اسپرمی که معلق مانده و ترکیب نشده، از جنس مخالف بوده که می تواند به راحتی جدا شود و برای امر تلقیح مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.
شکل 2: پروتئینهای شناخته شده ویژه کروموزوم جنسی بر روی سطح اسپرم، که یک روش ایمونولوژیکی را برای جداسازی جنس اسپرم فراهم می کند و این روند برای اسپرم کمتر مضر و مخرب است.
بطور کلی این تکنولوژی، به دامداران کمک می کند تا جنس مطلوب خود را به هر میزان که موردنیاز است، بدون تولید جنس دیگر، افزایش دهند. به گفته محققین، این روش جدید، می تواند، بطور بالقوه سالانه، میلیونها دلار را در صنعت پرورش گاو ذخیره کند.
1- سیتومتری : شمارش سلولها با استفاده از سیتومتر
2- پروتئومیکس : یک زمینه جدید علمی در مطالعات ژنتیکی است که به بررسی تمامی پروتئینهای بیان شده توسط یک ژنوم می پردازد، که شامل شناسایی پروتئینهای بدن، تعیین وظایفشان و ... می باشد. پروتئومیکس بسیار به مطالعه ژنوم پیوسته است.
3- ترمینال – کراس : یک شیوه تلاقی گری است که در آن همه نتاج حاصل از تلاقی ( آمیخته گری ) فروخته و یا کشتار می شوند و در گله جایگزین مورد استفاده قرار نمی گیرند.

:: برچسب ها : ماشین آلات تولید خوراک دام ,
ن : علی پور
ت : سه شنبه 14 اسفند 1397
این برنامه نه صرفا برای حیوان‌ها شیری بلکه برای دامداریهای صنعتی و همچنین برای سایر دامها که به رخ ‏انفرادی محافظت می شوند قابل پیشنهاد هست . این مطلب در مورد چهار متاع آماده آمده از گیاهان که هیچ ‏ماده شیمیایی در آن وجود ندارد به دعوا می پردازد . استفاده از این فراورده ها به معنای پیشگیری از بسیاری از ‏مشکلاتی می‌باشد که فراروی دامداریهای شیری مدرن قرار دارد‏‎ .‎مقدمه‎:‎
‎ ‎گاوهای شیری منشاء تولیدات غذائی با کیفیت بالامثل شیر هستند از شیر کره،پنیر، ماست، و دیگر فراورده های ‏با ارزش غذایی بالا بدست می آید . همچنین گاوهای ماده تولید گوساله ها را به عهده دارا هستند .
چرخه ایجاد گاوهای ‏شیری به پنج تراز کلیدی تقسیم میشود‎:‎ ‎-‎دوره استراحت وقتی ,که حیوان خویش را برای وضع حمل و شیر دهی بعدی فراهم می کند .این دوره عصر کم آبی ‏نامیده می شود‏‎ .‎
‎-‎دوره
افزایش سریع ساخت شیر ، 70 روز اولیه شیر دهی ‎-‎دوره
آبستنی و گوساله زایی ‎-‎یک
زمان اجتناب ناپذیر که منحنی تولید به سمت زیر رانده می شود بوسیله پروژسترون در تراز آبستنی ‏اعمال می شود‏ ‎-‎دوره
ای که برای شیر دهی بعدی اهمیت دارد، اساس آبستنی بعدی مهیا می گردد،66 روز آن‌گاه از گوساله زایی بصورت
ایدال یک گاو در حدود 66 روز آن‌گاه از زایمان حامله می شود‏ از این رو شاخص گوساله زاییCalving index ‎‏365‏‎ ‎روز می باشد . بطور متوسط یک گاو 307 روز شیر ‏در سال می دهد . و بدین ترتیب طول زمان کم آبی آن 60 روز هست . با این حالا فاکتور های متعددی می باشند که با ‏این فرایند مخالفت می کنند ،برخی از این فاکتور ها دربرگیرنده مورد ها ذیل می باشد‎ .‎
جفت
ماندگی و اندومتریت اختلال
در فعالیت پستان اختلالات
دستگاه گوارش تاخیردر
آبستنی مواد
، روشها و بحث‏ ایجاد شیر در گاوهای شیری از استارت زمان شیر دهی ارتقاء می یابد و زمانی که گاو آبستن می شود ایجاد ‏شیر رو به کاهش می گذارد تا وقتی که به زمان کم آبی برسد و به این ترتیب گاو در حدود 305 از بازه آغاز ‏شیر دهی شیر می دهد فاکتور هایی که آبستنی را تحت تاثیر قرار می دهند دربرگیرنده مورد ها پایین است‏‎ .‎
آنستروس
‏ کیستهای
تخمدانی ‏ عفونتهای
رحمی ‎ ‎آبستنی بر شالوده تخمک گذاری صورت می گیرد که آن هم بر شالوده تعادل هورمونها و شبه هورمونها ، لقاح, ‏جایگزینی و بقاء فعالیت جسم رنگ زرد صورت می گیرد . پس از گوساله زایی وقتی که گاو شیری به حد بیشتر ساخت خویش ‏نزدیک می شود فاکتور های زیادی بضاعت حیوان را در پایداری تعادل هورمونی برای برقراری سیکل تخمدانی ‏محدود می نمایند که زیر عنوان آنستروس خاطره می شود‏‎ .‎
دیگر پدیده ای که در گاوهای شیری روی می دهد سندرم کیست تخمدانی می‌باشد .در این قضیه سیکل تخمدانی در ‏یک تراز متوقف می شود . وقتی که چه کسی است استروژنیک باشد بصورت نمفومانی صریح می شود و وقتی ‏که کیست تولید پروستوگلاندین ایجاد کند بصورت آرام است‏‎ .‎
مشکل دیگری که بازدارنده بوجود آمدن یک آبستنی غالب می شود وجود عفونتهای رحمی است .در فیس وجود ‏اندومتریت رحم نمی تواند جنین را برای استقرار جفت و تولید رابطه با مامان در خود جای دهد‏‎ .‎
‎ ‎اولین جنس ای که مطرح می باشد مصرف آن به مدت سه روز موجب القاء فحلی گردیده هست این دارو در فرآیند ‏تولید فولیکول از تخمدان یاری کرده بطوری که تخمک گذاری انجام می شود . مصرف فراورده ای حاوی گیاه ‏حنظل‎ Citrulus colocynthus ‎به برهه زمانی سه روز پس از 14 موجب فحلی مننجر به تخمک گذاری می شود ‏‏ . این فراورده اثری بر شیر دهی نداشته و موجب تعدادی تخمک گذاری نیز نشده میباشد .ودر
اثر مصرف اتفاقی نیز ‏باعث سقط جنین نشده است‎ جدول
شماره 1
شماره
آزمایش
تعداد
حیواناتی که فحلی نشان دادند
در
صد حیوانات درمان شده
مقطع
بازه زمانی جواب به درمان
برحسب
روز
1

50

75 .4

41-5

2

46

84 .8

30

3

32

84 .3

43

4

10

70
(تابستان)
64

10

90
(زمستان)
20

5

16

50

30-1

6

389

64

-

7

46

82

33-1

8

35

69

-

9

107

77

18

جمع

741

75%

27:: برچسب ها : ماشین آلات تولید خوراک دام ,
ن : علی پور
ت : دوشنبه 13 اسفند 1397

به کارگیری
های بی نیاز سازی کاه ۱) پانزده درصد به قیمت غذایی کاه بیش تر می شود .
۲) پروتئین کاه اکثر می شود .
۳) کاه خوش غذا می شود .
۴) در صورتی‌که در بی نیاز سازی کاه از ملاس هم به کارگیری شود، انرژی آن بخش اعظم می شود .

نکته
های مهم در تغذیه دام ۱) برای جلوگری از نفخ دام می بایست کاه بی نیاز شده را هم پا با علوفه های اندک آب دیگر به فعالیت گیری کرد . مقدار کاه بی نیاز شده را برای گوسفند از دویست گرم و برای گاو از سیصد گرم در روز آغاز می کنند . ناچیز قلیل این اندازه را بیشتری می کنند .
۲) سبوس به تنهایی، طعام کنسانتره به اکانت نمی آید . از دادن میزان مضاعف این غذا به دام خودداری نمائید . چون باعث کم شدن چربی شیر می شود .
۳) آرد گندم برای تغذیه نشخوارکنندگان مناسب نمی باشد . زیرا پروتئین موی جود در گندم منجر ساز نفخ در گاو می شود .
همچنین
جنبش
شکمبه را کم می کند و سبب ناراحتی های گوارشی در دام می شود به کارگیری های بی نیاز سازی کاه ۱) پانزده درصد به بها غذایی کاه بیش تر می شود .
۲) پروتئین کاه بخش اعظم می شود .
۳) کاه خوش طعام می شود .
۴) در شرای در بی نیاز سازی کاه از ملاس هم به عمل گیری شود، انرژی آن عمده می شود .

نکته
های مهم در تغذیه دام ۱) برای جلوگری از نفخ دام می بایست کاه غنی گردیده را یاور با علوفه های کم آب دیگر به کارگیری کرد . اندازه کاه بی نیاز گردیده را برای گوسفند از دویست گرم و برای گاو از سیصد گرم در روز استارت می نمایند . اندک اندک این مقدار را بیشتری می نمایند .
۲) سبوس به تنهایی، طعام کنسانتره به حساب نمی آید . از دادن اندازه مضاعف این طعام به دام دوری کنید . زیرا سبب ساز ساز اندک شدن چربی شیر می شود .
۳) آرد گندم برای تغذیه نشخوارکنندگان مطلوب نمی‌باشد . زیرا پروتئین جان دار در گندم سبب نفخ در گاو می شود .
همینطور
جنبش
شکمبه را قلیل می کند و منجر حزن های گوارشی در دام می شود


:: برچسب ها : ماشین آلات تولید خوراک دام ,
ن : علی پور
ت : يکشنبه 12 اسفند 1397
در این مطلب سعی گردیده هست تا راه و روش و فرآیند های جانور در تولید غذا آبزیان ، مواد اول موضوع نیاز و نقشه استقرار اتومبیل آلات مورد محاسبه قرار گیرند .

بطور کلی تکنولوژی ایجاد غذا آبزیان به سه دسته: دستی، نیمه خودکار و خودکار تقسیم می شود .

ایجاد
دستی:
در تولید به رخ دستی اکثر عملیات با دست صورت می گیرد تنها از یک یا دو دستگاه با گنجایش زیر به کارگیری می شود . در این گونه ایجاد بازده بسیار پایین می باشد و ایجاد جنس در حد به کار گیری یک مزرعه پرورش ماهی می باشد .
همچنین جنس تولیدی دارای کیفیت غیر یکنواخت و ذیل می باشد و قابلیت آلودگی زیست محیطی و شیوع بیماری ها در مزارع پرورش ماهی وجود دارد . امروزه این دسته ساخت منسوخ شده البته در برخی از مزارع رویش ماهی بصورت غیر مسئولانه زمینه استفاده قرار می گیرد .

ایجاد
نیمه اتوماتیک:
در تکنولوژی تولید بصورت نیمه خودکار بخش اعظم عملیات تولید توسط اتومبیل آلات چهره می گیرد و صرفا یک سری عملیات جزیی به رخ دستی می باشد . راندمان ساخت محصول در حد مناسب می باشد و کیفیت محصول نیز خوب می باشد ولی تا حدودی عدم یکنواختی در کیفیت متاع وجود داراست و نیاز به توجه و در اختیار گرفتن متعددی در فرایند ساخت می باشد . اگر چه این مدل تکنولوژی ایجاد بعلت سرمایه بری پایین تر نسبت به تکنولوژی خودکار در کشور ایران گرایش بیشتری به آن می باشد البته به نظر کمیت و کیفیت کالا خصوصاً در گنجایش های بالا بضاعت رقابت با تکنولوژی خودکار را ندارد به ویژه در بازار جهانی .

تولید
اتوماتیک:
در تکنولوژی خود کار تمام فرآیند و عملیات تولید بصورت اتومات و فارغ از دخالت دست بشر صورت می گیرد بدلیل اتوماسیون و به کار گیری از کامپیوتر جهت در دست گرفتن عملیات ایجاد و امکان به کار گیری از روشهای جدید عملی در این مدل ایجاد راندمان ایجاد مال و یکنواختی کیفیت محصول در این روش بسیار فراتر می باشد . با دقت به اصلی بودن آبزیان نسبت به طعام و بیماریهای دارای ارتباط با آن و همینطور اهمیت مراقبت محیط زیست بکارگیری این تکنولوژی شایسته ترین آیتم برای ساخت خوراک آبزیان می باشد . در اکنون حاظر ضریب تبدیل محصولات غذا آبزیان تولیدی در داخل مرزوبوم 4/1-3/1 می باشد در حالیکه با به کارگیری از این تکنولوژی می توان به ضریب تبدیل 2/1-1/1 رسید که این هم از لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ بهداشتی حائز اهمیت می باشد . استدلال دیگر لزوم استفاده از تکنولوژی های خود کار ، نوسانات جهانی بازار مواد اولیه با اهمیت غذا آبزیان می باشد . با به کارگیری از تکنولوژی های نو امکان تهیه و تنظیم فرمولاسیون غذا آبزیان و اعمال تغییرات در آن بدون کاهش کیفیت و ضریب تبدیل امکان پذیر می گردد .با اعتنا به دلایل فوق الذکر در این طرح تکنولوژی خود کار با گنجایش 3 بدن در ساعت تعیین گردیده میباشد .آنالیز
روشهای متعدد ساخت محصول و تعیین شیوه تولید مناسبخوراک آبزیان
امروزه تقریباً کلیه جیره های تجارتی آبزیان به صورت پلت تهیه می گردد . پلت ها را میتوان به سه منش تولید نمود .

1-
شیوه تولید پلت با استعمال از دستگاه پرس پلت
مبنا این خط مش اضافه کردن بخار آب به ترکیب غذایی میکس گردیده تحت حالت جايگاه حرارتی 85-70 درجه سانتی گراد و رطوبت 16% و گذراندن آن از سوراخهای قالب می باشد . این عمل با جنبش غلطک مو جود در قالب صورت می‌گیرد پلت در اثر سه دلیل گرما ، رطوبت و فشار بصورت فشرده درآمده و دراین موقعیت ضمن فشرده شدن ، نشاسته ژلاتینه می گردد .همانطوریکه پلتها از قالب بیرون می آید به وسیله ای تیغه ای بطول دلخواه بریده می شوند پس از آن پلتها باگذشتن از یک خشک کن سرد و خنک می شوند . خوراک های ایجاد شده در این منش دانسیته بالایی دارا‌هستند و به سرعت در آب فرو می فرآیند کاربرد این راه و روش بیشتر در تولید غذا میگو و ماهیان گرم آبی از پاراگراف کپور می‌باشد و برای ساخت قزل آلا از این رویه استفاده نمی شود .

2-
رویه ساخت پلت با استفاده از اکسترودر
این منش شبیه راه و روش ساخت پلت فشرده می باشد با این تفاوت که در سطح پرس کردن از دستگاه اکسترودر به کار گیری می شود که در این سطح وضعیت جايگاه حرارت، رطوبت و فشار موضوع استعمال از خط مش پلت فشرده (پرس پلت) بالاتر می باشد . در این رویکرد مخلوط غذایی میکس شده بصورت خمیر درآمده و مرتبه حرارت 150-125درجه سانتی گراد و با رطوبت20-24 درصد زیر موقعیت فشار بالا و ذیل در دست گرفتن خمیر از قالب ها خارج می شود در لحظه خروج خمیر از قالب فشار کاهش می یابد و منجر انبساط پر سرعت بخار آب در پلت و در سود تولید حالت اسفنجی در خوراک می گردد . پس از آن پلتها به وسیله خشک کن سرد و خنک می گردد .

با این راه و روش می بضاعت از طریق تهیه فاکتورهایی مانند:رطوبت مقدار چربی،درجه حرارت و . . . . در اکسترودر خوراک آبزیان شناور یا این که فرو پروسه ساخت کرد . از مزایای ایجاد با این راه می توانایی به مورد ها پایین اشاره نمود .

1-
مراقبت ارزش غذایی طعام و بهبود ضریب تبدیل
2-
قابلیت ایجاد گونه های خوراک با توجه به گونه و مدل آبزیان
3-
کاهش احتمال آلودگی خوراک بعلت استفاده از سکو حرارت بالا در تراز تولید
4-
خودداری از خرد شدن غذای تولید شده
5-
کمتر کثیف شدن منابع آبی
در
مقایسه با راه و روش پرس پلت (روش قبلی ) هزینه سرمایه گذاری در این شیوه بالاتر می باشد و نیاز به به کارگیری از اپراتورهای ماهر بیشتری می باشد
3-
رویه تولید پلت با به کار گیری از اکسپندر (Expander)
سیستم ساخت به خط مش اکسپندر تقریباً مشابه اکسترودر می باشد با این تفاوت که راندمان ظرفیتی اکسپندرها بالاتر بوده (40-20 تن در ساعت ) این روش تمام مزایای راه اکسترودر را داراست و علاوه بر آن بعلت این که تقریباً تمام نشاسته تبدیل به ژلاتین می شود . قابلیت هضم خوراک زیاد بالاست و مدت ماندگاری طعام در آب نیز بالاتر می باشد . معایب این روش نیز مثل روش اکسترودر هزینه سرمایه گذاری بالاو نیاز به به کارگیری از اپراتورهای ماهر می باشد . با دقت به مزایای شیوه های ساخت طعام آبزیان به روش اکسترودر و اکسپندر و همچنین ظرفیت زمینه نیاز این طرح( 3تن در ساعت ) رویه تولید اکسترودر به نظر گنجایش و حجم سرمایه گذاری این طرح در حیث گرفته شده می‌باشد .:: برچسب ها : ماشین آلات تولید خوراک ,
ن : علی پور
ت : يکشنبه 12 اسفند 1397
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)